Citat från en nära vän, – Jag har gått på kurs idag, lärde mig inget som jag inte redan visste. Men nu har jag papper på att jag vet det jag vet ….och det är bra.

Reflektion, Tyvärr är detta med att man måste ha ”papper” på sin kompetens ganska kännetecknande för samhället inom vissa specifika forum… man kan vara kompetent, ha papper på att man kan det man kan – ändå är det inte alltid tillräckligt – därför att förutom att ha papper på att man kan det man kan, måste man ha papper på att man har erövrat en viss status inom området ….ibland känns det som om vägen blir längre desto närmare målet man kommer. Och desto närmare målet man kommer desto mer hierki uppenbarar sig…och då undrar man vart man är på väg…..