Nu har jag läst ut Nina Björks Lycklig i alla sina dagar och
jag är frälst. Boken är en analys med konkreta exempel på vårt moderna samhällsbeteende.
I vår kultur är det djupt rotat att vi ska vara lyckliga, drömma, förverkliga
oss själva, utvecklas, förändra och förbättra. Vi ska bidra till samhället
genom att producera och i nästa andetag konsumera. Vi ska arbeta hårt för att nå
våra mål och vi tror att den som arbetar hårt nog lyckas.

Ironiskt nog bygger hela systemet på att någon är vinnare,
överordnad eller har makten. Individualismen är i fokus, samtidigt som alla människors lika värde och jämlikhet
är väl etablerade faktum. Vi tror på yttrandefrihet och demokrati. Vi tror på
det som är rätt för alla, dvs utopin med tanke på att verkligheten ser helt
annorlunda ut än våra ideal.

Björk refererar till exempel hämtade från Disneysagorna, hon
för en diskussion om hur erövrandet av folksagorna gjordes till Disneys och
vidare till speglingar av vår verklighet. Hon analyserar mammatidningarnas
fokus på mammans rätt till självförverkligande och vad detta innebär. Hon analyserar politiken
och det äkta leende vi uppmanas att ha när vi ska marknadsföra oss själva.

Boken är väldigt intressant speciellt för den som är lite
filosofiskt lagd och som älskar att fundera över livet och verkligheten. Min uppfattning
är att hon är modig som vågar ta upp och ifrågasätta konsumtionssamhällets etik
och moral. Hon lyckas dessutom lyfta fram den där essensen som finns i problematiken. Vissa av tankarna har jag själv haft men inte funnit rätt uttryck för. Men det gör Nina Björk. Hon gör det på ett bra sätt, så bra
att jag övertalat min man att läsa boken så vi kan diskutera den….

Boken är absolut intressant som tankeväckare och diskussionsunderlag – LÄS den och bilda dig en egen uppfattning!