Åter i kökssoffan. Bakom bokberg och mönster av tankar om organiserade
diskurser av discipliner. Tänk om discipliner vore estetik av lärprocesser?

Och estetik vore konstfulla discipliner av kulturkulturella
ordlekar av bilder… Tänk om texten vore bilden av livet som en skönlitterär
roman…

Oh, vilket mys att sitta här med diskursanalys

Och gotta sig i text, text av textfulla texter och bilder av
bilder av bildfulla bilder passera i revy…..

Och skriva poesi… av alla ord som löper amok…

Upproriska ord som får diskurser att ifrågasätta
ifrågasättande som ifrågasätts genom en vetenskapligt vetenskaplig undersökning…

Sanden rinner genom timglaset… tiden tickar tid för tidens
sand

Om natten när ugglan jagar

i böckernas gyllene land…. bland bokmalar och bokbufflar

.Söker någon sofistikerad idé från bokträdets topp …ser bokbladen
dansa passera i revy.

© Christina