det är så roligt med de olika instagramfilterna, som bildlärare är det angeläget att jag följer utvecklingen och lär mig hur de nya medierna fungerar. Men det här passar en bildmänniska som mig perfekt. 🙂