Jag får ofta för mig att måla över eller förändra mina gamla målningar…ibland blir det mycket bättre och ibland förstör jag dem totalt. Denna gång tycker jag att förändringen blev till det bättre. Kärleksparet befann sig i ett alltför starkt guldrosapurpurskimmer tidigare…Nu är de istället omfamnade av en dimma från ett sagoland – kanske är det rent av Avalons dimmor.

Måtten är 30×30 cm och tekniken akryl