Jag har ett stort intresse för inredning, läser
inredningstidningar och tittar dagligen igenom olika inredningsportaler. Något
jag har reflekterat över är att den amerikanska flaggan är ett mycket populärt
inslag i inredning, den förekommer på allehanda ting som kuddar, filtar,
tavlor, dukar, kläder osv… Jag attraheras av den där lite sportiga modernmarina
fräscha stilen med amerikanska flaggan och influeras såklart en hel del. – Men jag
vill inte själv ha något föremål där den amerikanska flaggan
förekommer, trots att jag gillar dess utformning med snygga färger och motiv av
ränder och stjärnor. Flaggan representerar hela den amerikanska kulturen med
både gott som fantastiska artister, personligheter och film – men även frånvaron
av gott, som denna innebär med överdrivna klasskillnader, osund livsstil,
överdriven konsumtionsmentalitet och ett fokus på det yttre som sätter
människans utseende framför människors inre kvaliteter.

Rent estetiskt kan jag först gilla inredningen där det förekommer
en kudde med am flaggan men strax börjar jag grunna över innebörden – alltså är
detta inget för mitt hem. En annan flagga som är vanligt förekommande är den
engelska som också har en tilltalande estetisk framtoning. När jag tänker på England tänker
jag Jane Austen, Shakespeare, J.K Rowlings, Morden i Midsomar osv… men jag
skulle ändå inte ha kuddar med engelska flaggan. Sen har vi ju den franska kulturen som jag influeras en hel del av, jag kan mycket väl inspireras av färgerna men att ha franska flaggan på en kudde hemma i kökssoffan bara för att jag gillar konst och kultur skulle vara en märklig upplevelse.

Nu till min huvudtes, jag tycker att det är mycket märkligt –
att om jag skulle ha kuddar, filtar och tavlor med svenska flaggan så skulle
flertalet människor förknippa detta med både nationalism och rasism. Men om jag har
amerikanska, engelska eller franska flaggan på alla dessa ting skulle flertalet människor inte reagera
och ingen skulle tro att jag var vare sig am., fr. eller eng. nationalist eller rasist. Nu är
det inte så att jag har en massa svenska flaggor här hemma, men jag funderar
nästan på att börja ha det bara för att skapa en debatt som får människor till
att tänka om. När det gäller hur vi påverkas av alla dessa symboler som vi omger
oss av.

Symboler har en oerhört stor betydelse och används flitigt i
marknadsföring. Vi kan ”lära oss” att ha överseende med sådant som vi
egentligen inte alls gillar genom att utsättas för en symbol i marknadsföring.
Vi kan lära oss att ogilla en god symbol och förknippa denna med något ont om
fel representant utger sig för att äga symbolen. Min fundering kring detta är
att folk i allmänhet inte har tid och ork att analysera utan fastnar för det
ytliga och låter sig påverkas nästan helt utan medvetande om vad som egentligen
sker.

De flesta av oss som bor i Sverige trivs med den svenska
kulturen som är influerad av många andra kulturer. Den svenska flaggan
representerar det generösa och relativt trygga land som vi bor i nu och då är
det väl egentligen inget konstigt om någon skulle vilja omge sig med föremål
där svenska flaggor ingår. Kanske borde vi ta tillbaka vår flagga och inte
acceptera att en liten minoritetsgrupp använder den för att representera något
som den egentligen inte alls representerar. Symboler är ju trots allt viktiga
och i vår kultur finns mycket fint och många bra erfarenheter att värna om.